Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
learning [2015/10/16 05:48]
okias
learning [2015/11/03 22:32] (current)
okias
Line 1: Line 1:
 +**Stále si neprohlížíte finální verzi, některé bloky budou doplněny v příštích několika dnech**
 +
 +instalace - firmware
 +  - pokud síť funguje bez něj, je volitelný (některé specifické vlastnosti nemusí fungovat)
 +  - pokud máte síťovou nebo wifi kartu, která nemá svobodný firmware, musíte ho stáhnout a systému dodat
 +
 +instalace - souborové systémy
 +<​code>​
 +EXT4
 +- nejpoužívanější souborový systém, journal (dobré pro obnovu v případě pádu, možné vypnout, výkon jde nahoru)
 +- zvětšení za běhu (nejdříve zvětšíme oblast disku, potom pustíme resize2fs)
 +BTRFS
 +- umí inkrementální snapshoty
 +- umí kompresi
 +</​code>​
 +instalace - souborové systémy (pokročilé)
 +<​code>​
 +oblasti - primary, extended
 +- MBR umí max. 4 primární, potom musíme udělat extended a do ní ukládat další
 +- GPT umí 127, extended není třeba
 +- extended se vytváří stejně jako partition, je to v podstatě obal, wrapper
 +
 +oblasti Logical Volume Manager (LVM2) - je to wrapper jako extended, ale umí víc
 +- dynamicky přesouvat oddíly, zvětšovat,​ změnšovat
 +- spojit více disků do jednoho velkého prostoru
 +- RAID
 +
 +hybridní řešení - ZFS ( https://​www.youtube.com/​watch?​v=yxcYRmBG6Y4 LinuxDays 2014)
 +- pracuje na úrovni LVM i FS, to má své výhody
 +- nutné dohrávat moduly do jádra, kvůli licenci
 +- vhodné pro virtualizaci
 +
 +hybridní řešení - BTRFS
 +- také pracuje spíše na úrovni FS, ale je schopné spravovat více oblastí/​zařízení
 +- jiný koncept než ZFS
 +- spíše nevhodné pro virtualizaci
 +</​code>​
 základní užitečné věci! základní užitečné věci!
 <​code>​ <​code>​
Line 35: Line 72:
 </​code>​ </​code>​
  
 +webserver - APACHE
 +<​code>​
 +apt-get install apache
 +</​code>​
 +webserver - nginx
 +<​code>​
 +apt-get install nginx
 +</​code>​
 Mailserver - posílání a přijímání emailů Mailserver - posílání a přijímání emailů
 +
 +Je třeba rozhodnout ukládání emailů: MBOX (soubor ve kterém jsou všechny maily), složka (preferované,​ dobrý výkon i funkčnost) a nebo SQL databáze.
 +Též je třeba rozhodnout jak se bude pracovat s uživateli. Buď se použije PAM (systémoví uživatelé),​ nebo seznam uživatelů ze souboru či SQL.
 +
 <​code>​ <​code>​
-apt-get install postfix+apt-get purge exim4 # případně též sendmail atd. 
 +apt-get install postfix ​sasl2-bin 
 +# -> Internetový počítač 
 +echo "​Test"​ | mail -s "Test " root 
 +# nasmerujem ve správě domén DNS MX záznamy na náš mail server a počkáme pár minut, než se změny projeví 
 +echo "​Test"​ | mail -s "Test2 " root@nase_domena.cz 
 +mailx # prohledneme si emaily, ovladani: q = odchod, pCISLO otevre email 
 +# kam email dojde? A proč? - zkontrolovat /​etc/​aliases
 $ /​etc/​postfix/​main.cf $ /​etc/​postfix/​main.cf
 </​code>​ </​code>​
 Mailserver - dovecot, přístup k schránkám skrz IMAPS Mailserver - dovecot, přístup k schránkám skrz IMAPS
 <​code>​ <​code>​
-apt-get install dovecot+apt-get install dovecot ​dovecot-imapd
 </​code>​ </​code>​
  
 Proxy Proxy
 <​code>​ <​code>​
-apt-get install squid+apt-get install ​squid3 
 +... 
 +... 
 +apt-get install squidguard 
 +http://​www.server-world.info/​en/​note?​os=Debian_8&​p=squid&f=6
 </​code>​ </​code>​