This is an old revision of the document!


základní užitečné věci!

klávesa [TAB] doplňuje  slova
pokud [TAB] nic nedoplní, další stisk [TAB] zobrazí všechny možnosti
[CTRL]-[R] nám umožní vyhledávat v bashové historii

uživatelé

useradd -M uživatel # vytvoří uživatele, včetně domovského adresáře
usermod # změní skupiny, nastavení atd.
userdel uživatel # smaže uživatele
passwd uživatel # změní heslo

služby a systém

systemctl # vypíše služby
systemctl status služba # stav konkrétní služby
systemctl [start|restart|stop] služba # spustí, restartuje či zastaví službu
systemctl [enable|disable] služba # zajistí spuštění služby po startu, případně předejde spuštění při startu
journalctl -e # otevře systémový log a parametr -e přeskočí na jeho konec

vzdálený přístup

ssh -pPORT uživatel@server # připojí se k serveru s uživ. jménem a pokud se port liší od výchozího (22), definujeme jej parametrem -p
scp soubor uživatel@server:/cesta/k/umístění/ # zkopíruje soubor z našeho PC na server
scp -P PORT uživatel@server:/ceska/k/souboru.txt ./ # přesune soubor ze serveru na náš počítač do aktuální složky, pozor: port -P (velké P)
mc # správce souborů, který nám umožní využít Shell link, pro připojení na vzdálený počítač

síť a komunikace

netstat -Nptl # zobrazí služby spuštěné na přístupných portech
nmap -p22 192.168.5.0/24 --open # oskenuje lokální síť a zobrazí nám jaké počítače mají otevřený port 22
nmap localhost # oskenuje náš počítač na spuštěné služby přístupné z localhostu (rozsah 127.0.0.0/8)
nmap naše_ip_adresa_viditelná_z_internetu # oskenuje náš počítač skrze internetové rozhraní