Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
learning [2015/10/19 13:49]
okias
learning [2015/11/03 22:32] (current)
okias
Line 1: Line 1:
 **Stále si neprohlížíte finální verzi, některé bloky budou doplněny v příštích několika dnech** **Stále si neprohlížíte finální verzi, některé bloky budou doplněny v příštích několika dnech**
 +
 +instalace - firmware
 +  - pokud síť funguje bez něj, je volitelný (některé specifické vlastnosti nemusí fungovat)
 +  - pokud máte síťovou nebo wifi kartu, která nemá svobodný firmware, musíte ho stáhnout a systému dodat
  
 instalace - souborové systémy instalace - souborové systémy
Line 9: Line 13:
 - umí inkrementální snapshoty - umí inkrementální snapshoty
 - umí kompresi - umí kompresi
 +</​code>​
 +instalace - souborové systémy (pokročilé)
 +<​code>​
 +oblasti - primary, extended
 +- MBR umí max. 4 primární, potom musíme udělat extended a do ní ukládat další
 +- GPT umí 127, extended není třeba
 +- extended se vytváří stejně jako partition, je to v podstatě obal, wrapper
 +
 +oblasti Logical Volume Manager (LVM2) - je to wrapper jako extended, ale umí víc
 +- dynamicky přesouvat oddíly, zvětšovat,​ změnšovat
 +- spojit více disků do jednoho velkého prostoru
 +- RAID
 +
 +hybridní řešení - ZFS ( https://​www.youtube.com/​watch?​v=yxcYRmBG6Y4 LinuxDays 2014)
 +- pracuje na úrovni LVM i FS, to má své výhody
 +- nutné dohrávat moduly do jádra, kvůli licenci
 +- vhodné pro virtualizaci
 +
 +hybridní řešení - BTRFS
 +- také pracuje spíše na úrovni FS, ale je schopné spravovat více oblastí/​zařízení
 +- jiný koncept než ZFS
 +- spíše nevhodné pro virtualizaci
 </​code>​ </​code>​
 základní užitečné věci! základní užitečné věci!
Line 55: Line 81:
 </​code>​ </​code>​
 Mailserver - posílání a přijímání emailů Mailserver - posílání a přijímání emailů
 +
 +Je třeba rozhodnout ukládání emailů: MBOX (soubor ve kterém jsou všechny maily), složka (preferované,​ dobrý výkon i funkčnost) a nebo SQL databáze.
 +Též je třeba rozhodnout jak se bude pracovat s uživateli. Buď se použije PAM (systémoví uživatelé),​ nebo seznam uživatelů ze souboru či SQL.
 +
 <​code>​ <​code>​
 apt-get purge exim4 # případně též sendmail atd. apt-get purge exim4 # případně též sendmail atd.