Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
learning [2015/10/28 12:51]
okias
learning [2015/11/03 22:32] (current)
okias
Line 1: Line 1:
 **Stále si neprohlížíte finální verzi, některé bloky budou doplněny v příštích několika dnech** **Stále si neprohlížíte finální verzi, některé bloky budou doplněny v příštích několika dnech**
 +
 +instalace - firmware
 +  - pokud síť funguje bez něj, je volitelný (některé specifické vlastnosti nemusí fungovat)
 +  - pokud máte síťovou nebo wifi kartu, která nemá svobodný firmware, musíte ho stáhnout a systému dodat
  
 instalace - souborové systémy instalace - souborové systémy
Line 28: Line 32:
  
 hybridní řešení - BTRFS hybridní řešení - BTRFS
-- také pracuje spíše na úrovni FS, ale je schopné spravovat více FS+- také pracuje spíše na úrovni FS, ale je schopné spravovat více oblastí/​zařízení
 - jiný koncept než ZFS - jiný koncept než ZFS
 - spíše nevhodné pro virtualizaci - spíše nevhodné pro virtualizaci